NGG Global Consulting Solutions

NGG Global Consulting Solutions har sedan 1994 varit specialister på Business Excellence-lösningar. Koncernen har över 100 anställda och erbjuder tjänster till ett stort antal företag i hela världen med lösningar och tjänster som gör det möjligt för organisationer att uppnå Business Excellence. De fullt integrerade tjänsterna och produkterna är baserade på kunskap och ledande metoder och verktyg och kan anpassas till behoven hos olika kunder och affärsmiljöer.

NGG består av tre företag och företagsenheter:

– NGG organizational engineering solutions
– NGG Human Capital Management Solutions
– NGG Management & Learning Solutions

Vi är specialiserade på att tillhandahålla helhetslösningar för organisationer, baserade på decennier av samlad kunskap och erfarenhet hos de företag som ingår i koncernen.

NGG har ett brett spektrum av kunder från olika branscher: fordon och transport, hälso- och sjukvård, kommunikation, detaljhandel, läkemedel, high-tech, bankverksamhet, försäkringsbolag och finansiella institutioner, kommuner och offentliga institutioner.

NGG förstår de olika marknadernas och branschernas egenskaper och strävar efter att införliva de föreslagna lösningarna i relation både till den aktuella branschen som helhet och till organisationen.

Koncernen är verksam över hela världen och tillhandahåller lösningar till globala organisationer som integrerar en makrovision med en djup förståelse för lokala behov i olika länder.

NGG har ett professionellt globalt nätverk av affärspartner runt om i världen och arbetar med organisationer i dussintals länder. Koncernens partner skapar förutsättningar för en integration mellan kundernas visioner och strategier och de lokala branschernas behov, egenskaper och begränsningar.