NGG Global Consulting Solutions

NGG Global Consulting Solutions har siden 1994 vært spesialister innen Business Excellence-løsninger. NGG har over 100 ansatte, tilbyr sine tjenester til et stort antall selskaper over hele verden og har som mål å kunne tilby en rekke løsninger og tjenester som hjelper virksomheter med å yte sitt beste. De helintegrerte tjenestene og produktene er basert på kunnskap, ledende metoder og verktøy som kan tilpasses behovene til ulike kunder og forretingsmiljøer.

NGG består av tre virksomheter og faglige enheter:

– NGG Organizational Engineering Solutions
– NGG Human Capital Management Solutions
– NGG Management & Learning Solutions

Vi har spesialisert oss på levering av holistiske løsninger til selskaper basert på tiår med akkumulert kunnskap og erfaring i de selskapene som inngår i NGG.

NGG har et en bred portefølje med kunder fra ulike bransjer: auto & transport, helse, kommunikasjon, detaljhandel, legemidler, høyteknologi, bankvirksomhet, forsikring og finansinstitutter, kommuner og offentlige institusjoner.

NGG forstår de ulike markeders og bransjenes karakteristika og arbeider for å implementere de foreslåtte løsningene i relasjon til den aktuelle bransjen som helhet og selskapet i særdeleshet.

NGG har et profesjonelt nettverk av samarbeidspartnere over hele verden som har et globalt perspektiv samtidig som de fokuserer på selskapets visjon, strategi og behov, egenskaper og begrensninger på lokalt nivå.