מצוינות תפעולית

מצוינות תפעולית

קבוצת נירם גיתן - NGG

מצוינות תפעולית עוטפת את כלל ממדי הארגון. החל מהגדרת התשתיות המשאבים, דרך התהליכים והמבנה הארגוני, ועד למדדי הבקרה הנגזרים מהאסטרטגיה התפעולית והעסקית. הטמעת ערכים של מצוינות תפעולית בכל ממדי הארגון מייצרת ארגון חסכוני, אפקטיבי זריז וגמיש (Agile) אשר חותר לשיפור מתמשך אל מול אתגרים בסביבה דינמית וחוסר וודאות.

אנחנו, בקבוצת נירם גיתן, בעלי ניסיון רב בבנייה, ליווי ויישום מצוינות תפעולית בארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, תוך התאמה ודיוק הפתרון לאופי והצרכים הספציפיים של הארגון.

 • אבחון ארגוני 360
 • תהליכי התייעלות ארגונית
 • תמיכה בטרנספורמציה ארגונית (שינוי אסטרטגי, רגולטורי, דיגיטלי)
 • אופטימיזציה משאבים – כ”א, ייצור, לוגיסטיקה, שטחים
 • בניית מערכות הנעה ומודלי תגמול
 • הגדרת תפישת הפעלה ליחידות ארגוניות
 • אנליזה עסקית – שיפור ביצועי הארגון באמצעות כלי אנליזה מתקדמים

תחומי ההתמחות שלנו

המוצרים שלנו

 • אבחון ארגוני 360
 • תפישת הפעלה לארגון/יחידה – מבנה, תפקידים, תהליכים, בקרה ומדידה
 • מודל הנעה, תגמול ותמריצים למגוון אוכלוסיות ודרגים
 • מערכי מדידה ושגרות נלוות
 • תקינת כוח אדם באמצעות מודלים דינאמיים
 • הקמה ותחזוקת מערכי נהלים
 • פיתוח כלי ניהול וקבלת החלטות
 • כריית תהליכים באמצעות כלי אנליזה מתקדמים כגון Disco וכלי סימולציה

קבוצת נירם גיתן - NGG

מצוינות תפעולית עוטפת את כלל ממדי הארגון. החל מהגדרת התשתיות המשאבים, דרך התהליכים והמבנה הארגוני, ועד למדדי הבקרה הנגזרים מהאסטרטגיה התפעולית והעסקית. הטמעת ערכים של מצוינות תפעולית בכל ממדי הארגון מייצרת ארגון חסכוני, אפקטיבי זריז וגמיש (Agile) אשר חותר לשיפור מתמשך אל מול אתגרים בסביבה דינמית וחוסר וודאות.

אנחנו, בקבוצת נירם גיתן, בעלי ניסיון רב בבנייה, ליווי ויישום מצוינות תפעולית בארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, תוך התאמה ודיוק הפתרון לאופי והצרכים הספציפיים של הארגון.

תחומי ההתמחות שלנו

 • אבחון ארגוני 360
 • תהליכי התייעלות ארגונית
 • תמיכה בטרנספורמציה ארגונית (שינוי אסטרטגי, רגולטורי, דיגיטלי)
 • אופטימיזציה משאבים – כ”א, ייצור, לוגיסטיקה, שטחים
 • בניית מערכות הנעה ומודלי תגמול
 • הגדרת תפישת הפעלה ליחידות ארגוניות
 • אנליזה עסקית – שיפור ביצועי הארגון באמצעות כלי אנליזה מתקדמים

המוצרים שלנו

 • אבחון ארגוני 360
 • תפישת הפעלה לארגון/יחידה – מבנה, תפקידים, תהליכים, בקרה ומדידה
 • מודל הנעה, תגמול ותמריצים למגוון אוכלוסיות ודרגים
 • מערכי מדידה ושגרות נלוות
 • תקינת כוח אדם באמצעות מודלים דינאמיים
 • הקמה ותחזוקת מערכי נהלים
 • פיתוח כלי ניהול וקבלת החלטות
 • כריית תהליכים באמצעות כלי אנליזה מתקדמים כגון Disco וכלי סימולציה
 • ות ארגוניות
 • אנליזה עסקית – שיפור ביצועי הארגון באמצעות כלי אנליזה מתקדמים

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

Communication

Technology

Retail

Pharma

Industry

Public sector

Automotive

Health

Finance

Defense Industry

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

תקשורת

טכנולוגיה

קמעונאות

פארמה

תעשייה

מגזר ציבורי

רכב

פיננסים

בטחון