פתרונות לניהול הון אנושי

פתרונות לניהול הון אנושי

שיפור ביצועים ביחידות HR

 • טיוב, שיפור והתאמת תהליכי משאבי אנוש לצורכי הארגון
 • התאמת מבנה ארגוני והגדרת תפקיד צוות משאבי אנוש לתמיכה ביעדי הארגון
 • ייעוץ בבחירת כלים ומערכות HR
 • אפיון צרכים למערכות HR
 • ניהול פרויקט הטמעת מערכות HR

בניית מתודולוגיה לתהליכי HR ארגוניים

Digital HR מערכות לניהול הון אנושי

 • ייעוץ בבחינת כלים תומכים לתהליכי HR
 • יישום ותחזוקת מערכות מתקדמות לניהול המשאב האנושי
 • בניית מודל שירות מש”א מרכזי לעובד
 • תפעול שירותי HR

שירותי תפעול HR

שיפור ביצועים ביחידות HR

 • טיוב, שיפור והתאמת תהליכי משאבי אנוש לצורכי הארגון
 • התאמת מבנה ארגוני והגדרת תפקיד צוות משאבי אנוש לתמיכה ביעדי הארגון

בניית מתודולוגיה לתהליכי HR ארגוניים

 • ייעוץ בבחירת כלים ומערכות HR
 • אפיון צרכים למערכות HR
 • ניהול פרויקט הטמעת מערכות HR

Digital HR מערכות לניהול הון אנושי

 • ייעוץ בבחינת כלים תומכים לתהליכי HR
 • יישום ותחזוקת מערכות מתקדמות לניהול המשאב האנושי

שירותי תפעול HR

 • בניית מודל שירות מש”א מרכזי לעובד
 • תפעול שירותי HR

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

Communication

Technology

Retail

Pharma

Industry

Public sector

Automotive

Health

Finance

Defense Industry

ענפי ההתמחות של נירם גיתן

תקשורת

טכנולוגיה

קמעונאות

פארמה

תעשייה

מגזר ציבורי

רכב

פיננסים

בטחון